Trener Kreatywnego Rozwoju™ + Trener Kreatywnego Wczesnego Rozwoju™


Trener Kreatywnego Rozwoju™ + Trener Kreatywnego Wczesnego Rozwoju™

twórcze metody wspierania rozwoju osób w wieku od 0 do 100 lat – SZKOLENIE CERTYFIKACYJNE

1 szkolenie -> 2 bloki tematyczne -> 2 certyfikaty

 

Szkolenie „TKR™ + TKWR™ Trener Kreatywnego Rozwoju™ Trener Kreatywnego Wczesnego Rozwoju™” to  program  skierowany do wszystkich osób chcących rozwijać swój warsztat pracy z zakresu twórczych metod  wspierania rozwoju osób w wieku od 0 do 100 lat.
A w szczególności do:
 • pedagogów, wychowawców, nauczycieli,
 • rodziców, opiekunów,
 • trenerów,
 • zawodowych opiekunek dziecięcych oraz niań,
 • studentów kierunków pedagogicznych oraz pokrewnych,
 • osób, które chcą włączyć metodę Treningu Kreatywnego Rozwoju™ Treningu Kreatywnego Wczesnego Rozwoju™ do swojego warsztatu pracy.

 

TKR™-TKWR™ to kompleksowy program wspierania kreatywnego rozwoju osób w wieku od 0 do 100lat. Trening Kreatywnego Rozwoju™-Trening Kreatywnego Wczesnego Rozwoju™ bazuje na podejściu coachingowym oraz twórczej edukacji. Dzięki wykorzystaniu Strategii Ekspresywnych© oraz Modelu CSC© charakteryzuje się wysokim poziomem zaangażowania kreatywnego zarówno Dziecka-Uczestnika jak i Trenera.

 

Cel szkolenia:

Nabycie przez Uczestników umiejętności wykorzystania
metod coachingowych i twórczej edukacji 

w celu stworzenia bezpiecznej przestrzeni dla optymalnego, kreatywnego wspierania rozwoju osób w wieku od 0 do 100 lat.

Ze szkolenia wyjdziesz nie tylko z wiedzą i umiejętnościami, ale też z własnoręcznie zrobionymi pomocami rozwojowymi
– dokładnie takimi jakich aktualnie potrzebujesz w swojej pracy.

 

 

 

Nasze szkolenia mają przede wszystkim charakter praktyczny, stosujemy metody aktywnego przyswajania wiedzy oraz trenowania umiejętności.

 

Child portraitPodczas szkolenia omawiamy i ćwiczymy:

 • Program TKR™-TKWR™ (specyfika pracy z osobami w wieku od 0 do 100 lat)
 • Model CSC©  (Stefańska, 2016)  Model Pracy Kreatywnej
 • Strategie Ekspresywne© (Stefańska, 2016)
  Sposoby pracy z zastosowaniem Edukacji przez Sztukę
  (muzyka, ruch, teatr, bajka, plastyka, multimedia)
 • Narzędzia coachingowe w pracy Trenera TKR™-TKWR™ – Pracy z dziećmi, osobami dorosłymi oraz budowanie relacji z rodzicami,
 • Kreatywność – Czym jest i w jaki sposób ją wspierać?
 • Kompetencje intrapersonalne oraz interpersonalne – Definicje, rozwój, konstruktywne sposoby wspierania,
 • Wybrane metody i techniki wspierania twórczego rozwoju dzieci w oparciu o programy stosowane przez nas samych w pracy z dziećmi (zobacz nasze metody),
 • Ekologiczne i ekonomiczne sposoby przygotowywania niezbędnych materiałów i pomocy rozwojowych w pracy z dziećmi i osobami dorosłymi.

   

 

 

Szkolenie prowadzi Izabela Anna Stefańska – autorka programu

„TKR™  TKWR™ ->Trener Kreatywnego Rozwoju™ Trener Kreatywnego Wczesnego Rozwoju™”

  oraz metody wspierania rozwoju człowieka poprzez działania plastyczne – Sensoplastyka®.

 

 

 

 CERTYFIKAT

Uczestnicy otrzymują Certyfikat:
 • TRENERA KREATYWNEGO  WCZESNEGO ROZWOJU™
oraz
 •  TRENERA KREATYWNEGO  ROZWOJU™.

 

 

 

UPRAWNIENIA

 • Ukończenie szkolenia “Trener TKR™ -TKWR™” uprawnia do pracy metodą Treningu Kreatywnego Wczesnego Rozwoju™ oraz Treningu Kreatywnego Rozwoju™.
 • Ukończenie w/w szkolenia nie uprawnia do prowadzenia szkoleń (warsztatów metodycznych/instruktażowych) z programu TKR™ -TKWR™ lub jego elementów.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

 • Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.
 • Zapewniamy  narzędzia i dużą część materiałów do pracy twórczej.
 • Uczestnicy proszeni są o przyniesienie materiałów do recyklingu. (guziki, patyki, koraliki, tasiemki, pojemniczki, tkaniny, włóczki, folijki, kasztany, kwiatki, liście, etc.)
 • Na szkolenie prosimy przygotować wygodny strój, który pozwoli nam bawić się jak dzieci bez obawy o ubrudzenie garsonki 🙂

Business in action

FORMA SZKOLENIA

szkolenie jednodniowe – 10 godzin szkoleniowych /10*45min/: 09:00 -17:00   koszt udziału: 1250zł

–>>HARMONOGRAM I ZAPISY<<–