Sensoplastyka®


logo_sensoplastyka_800

 

Sensoplastyka® to marka zajęć rozwojowych dla dzieci w wieku od 0 do 100lat.

Naszym celem jest wspieranie rozwoju kompetencji intra oraz interpersonalnych poprzez odpowiednie przygotowanie przestrzeni oraz oparcie procesu twórczego na podejściu coachingowym.
Materiały sensoryczne na zajęciach Sensoplastyka® opierają się tylko i wyłącznie na wykorzystaniu w 100% bezpiecznych produktów spożywczych. Dlatego Sensoplastyka® jest odpowiednia zarówno dla niemowląt jak i dzieci o wiele starszych:-)

 

Sensoplastyka® jest zastrzeżonym znakiem towarowym.
Właścicielem znaku Sensoplastyka®  jest Inkubator Inspiracji Pracowania Twórczej Edukacji i Rozwoju.

child painting with hands and playing with colours

Sensoplastyka® pachnąca, słodka, kwaśna, gorzka, miękka, szorstka, gładka, twarda, sucha, mokra, lekka, ciężka …

Sensoplastyka® wpływa na stymulację wszystkich zmysłów:

 • węchu
 • wzroku
 • dotyku
 • słuchu
 • smaku

 

Sensoplastyka® wpływa na optymalny rozwój całego organizmu. Stymulując receptory wpływamy na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im jest ich więcej tym „łatwiej” nam się myśli, tym sprawniej przebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy w umyśle zarówno małego dziecka jak i osób dorosłych.

 

Na szkoleniach poznajemy niecodzienne techniki plastyczne z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku.

Licking baby sitting in a chef's pot

 

 

 

Całe szkolenie opieramy na ekologicznych i biodegradowalnych materiałach plastycznych, które przygotowujemy z łatwo dostępnych artykułów spożywczych. Dzięki temu mamy pewność, że nasze materiały są w pełni bezpieczne dla dzieci. Dodatkowym atutem jest aspekt ekonomiczny – możemy przygotować bardzo dużo masy plastycznej oraz farb za niewielką cenę.

 

 

 

 

 

 

babyfootSensoplastyka® wpływa na wiele aspektów rozwoju dzieci:

 • wspomagamy budowanie ich świadomości ciała i przestrzeni,
 • dbamy o usprawnienie ruchowe (przygotowanie do nauki chodzenia w przypadku niemowląt),
 • wspieramy rozwój zmysłów,
 • wpływamy na rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę – czyli pracę dłoni),
 • poprzez wspólne działania pogłębimy nasz kontakt emocjonalny z dziećmi – budujemy w ten sposób ich poczucie bezpieczeństwa.

 

 

 

Sensoplastyka® to mnogość faktur, tekstur oraz cała paleta ekologicznych barw.

Sensoplastyka® w pracy z dziećmi wpływamy na rozwój ich kreatywności oraz twórczego myślenia.

 

Korzyści dla dzieci wynikające z uczestniczenia w  zajęciach Sensoplastyka®:

 • uwalnianie naturalnej ekspresji twórczej,
 • wspieranie samodzielności,
 • czerpanie satysfakcji z kreatywnego działania,
 • doświadczanie sukcesów w realizacji swoich pomysłów,
 • wspieranie aktywności we wprowadzanie zmian i ulepszeń,
 • wychodzenie ze schematów,
 • elastyczne podejście do zmian w stale zmieniającym się świecie,
 • poznawanie nowych form wyrazu i działań artystycznych,
 • współdziałanie i wzajemną pomoc w celu osiągnięcia zamierzonych planów,
 • pielęgnowanie krytycznego i świadomego spojrzenia na rzeczywistość, które skutkuje innowacyjnością w działaniu,
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości.
Sensoplastyka® opiera się także na wykorzystaniu technik arteterapeutycznych – wpływamy nie tylko na rozwój dzieci, ale dbamy też o własny rozwój i stan umysłu –  Sensoplastyka® sprzyja relaksacji, a wiadomo – zrelaksowany i szczęśliwy opiekun to szczęśliwe dziecko:-)

 

Szkolenie prowadzi Izabela Anna Stefańska – autorka marki zajęć rozwojowych – Sensoplastyka®.

 

 

本の上のアルファベット(横)
Uczestnicy otrzymują CERTYFIKAT uczestnictwa w każdym szkoleniu oraz MATERIAŁY SZKOLENIOWE z przepisami na bezpieczne materiały do działań artystycznych wraz z listą kreatywnych technik plastycznych przy udziale w szkoleniu  Sensoplastyka®- Trener 1 stopnia.

 

 

 

 

 

Forma szkolenia:

1.  Sensoplastyka® Wstęp  – 4h szkoleniowe /45min/ – 250zł

2.  Sensoplastyka® Trener Ist. – 6h szkoleniowych /45min/ – 500zł

3. Sensoplastyka® Trener IIst. – 30h pracy własnej + 6h szkoleniowych /45min/ – 500zł

 

1. Sensoplastyka® – Wstęp

Podczas tego szkolenia Uczestnicy poznają sposoby przygotowania ekologicznych materiałów plastycznych oraz techniki podczas których można je wykorzystać.
Warsztat opieramy na produktach oraz barwnikach spożywczych.
Podczas warsztatu przyjrzymy się naszym sposobom postrzegania twórczości, wspólnie zastanowimy się czym tak naprawdę jest kreatywność oraz do czego jest ona nam potrzebna w życiu.
Zobaczymy w jaki sposób  Sensoplastyka® pozwala nam rozwijać kompetencje intra oraz interpersonalne niezbędne we współczesnym świecie.
Będziemy stymulować wszystkie nasze zmysły dzięki kolorowemu brudzeniu, zwrócimy uwagę na znaczenie jakie ma Sensoplastyka® we wspieraniu wszechstronnego rozwoju zarówno dzieci jak i osób dorosłych.
Udział w szkoleniu daje uprawnienia do prowadzenia zajęć  Sensoplastyka®elementy.

 

2. Sensoplastyka® – Trener 1st.

Jest to szkolenie certyfikujące, do którego można przystąpić po ukończeniu szkolenia ” Sensoplastyka®Wstęp „.
Uczestnicy po ukończeniu tego szkolenia otrzymują certyfikat upoważniający do prowadzenia zajęć autorską metodą „Sensoplastyka®”.
Ukończenie szkolenia  Sensoplastyka®Trener 1st. nie uprawnia do prowadzenia szkoleń z metody Sensoplastyka® lub jej elementów.

 

Szkolenie podzielone jest na dwa bloki tematyczne:

 • rozszerzony warsztat praktyczny Sensoplastyka®,
 • coachingowe kompetencje Trenera Sensoplastyka®.

 

Podczas szkolenia rozszerzamy nasz warsztat tworzenia materiałów sensorycznych Sensoplastyka®, poznajemy sposoby przygotowania barwników z produktów spożywczych – owoców i warzyw.
Główny  filar tego szkolenia to warsztat coachingowy  Sensoplastyka®Trener 1st.
Podczas zajęć rozwijamy własne kompetencje intra oraz interpersonalne niezbędne dla zachowania satysfakcji z własnego życia oraz niezmiernie istotne w pracy z drugim człowiekiem.

 

Dlaczego wykorzystujemy coaching w pracy Trenera marki Sensoplastyka®?
Coaching w pracy Trenera marki Sensoplastyka® jest niezbędny dla świadomych edukatorów, którzy chcą:

 • pogłębić swoją wiedzę na temat samego siebie i swojego wpływu na podopiecznych,
 • wspierać dzieci w optymalnym rozwoju i wykorzystywaniu ich możliwości,
 • wprowadzić w swojej pracy bardziej efektywne sposoby komunikacji interpersonalnej,
 • budować z podopiecznymi relacje oparte na szacunku i aktywnym słuchaniu.

 

Wykorzystanie narzędzi coachingowych w rozwoju osobistym oraz pracy trenerskiej przyczynia się do:

 • odczuwania większej satysfakcji z jakości życia,
 • poprawienia relacji interpersonalnych,
 • bardziej konstruktywnego i twórczego podejścia do świata,
 • wzmacniania poczucia wpływu na otaczającą rzeczywistość,
 • rozwijania własnej uważności,
 •  maksymalnego wykorzystania drzemiącego w człowieku potencjału.

 

3. Sensoplastyka® – Trener 2st.

Trenerzy 1 stopnia Sensoplastyka® , którzy chcieliby dalej rozwijać swój warsztat mogą przystąpić do Certyfikacji 2 stopnia. Szkolenie trenerskie 2st. obejmuje 6h dydaktycznych szkolenia
stacjonarnego, aby do niego przystąpić należy spełnić określone poniżej wymogi kwalifikacyjne.
Wymogi kwalifikacyjne dla przystąpienia do udziału w szkoleniu stacjonarnym:
– przeprowadzenie we własnym zakresie minimum 30 godzin zajęć „Sensoplastyka®”
(minimum 30 godzin i minimum 30 niezależnie przeprowadzonych zajęć)
– dostarczenie dokumentacji filmowej w postaci ciągłego zapisu pierwszych 15 minut każdych z minimum
30 przeprowadzonych niezależnie zajęć (filmy muszą być w jakości wystarczającej do analizy przebiegu zajęć,
jakość dźwięku musi być wystarczająca dla bezproblemowego zrozumienia komunikacji werbalnej)
– dostarczenie informacji tekstowej do każdych przeprowadzonych zajęć z uwzględnieniem:
1) własnych wrażeń i przemyśleń po przeprowadzonych zajęciach
2) opisu grupy, z którą były prowadzone zajęcia
– dostarczenie zgody na wykorzystanie wizerunku każdej osoby uczestniczącej w zajęciach (lub zgody
opiekuna prawnego) na potrzeby Inkubatora Inspiracji
-dostarczenie zgody własnej na wykorzystanie dostarczonych materiałów na potrzeby Inkubatora Inspiracji
Ukończenie szkolenia Sensoplastyka® Trener 2st. nie uprawnia do prowadzenia szkoleń z metody Sensoplastyka® lub jej elementów.
Trenerzy 2st. będą mogli w przyszłości przystąpić do procesu kwalifikacyjno -rekrutacyjnego w celu nawiązania współpracy z Inkubatorem Inspiracji w celu prowadzenia szkoleń
Sensoplastyka®.

 

Sensoplastyka® jest zastrzeżonym znakiem towarowym.

Wyłączne prawa własności do znaku towarowego Sensoplastyka® posiada Inkubator Inspiracji.

Używanie znaku towarowego zarówno w postaci graficznej jak i tekstowej jest zabronione bez zgody Inkubatora Inspiracji.