Jakie metody stosujemy?


 

 

W Fotolia_58274338_Subscription_Monthly_XXLtrakcie zajęć wykorzystujemy metody i sposoby twórczego wspierania rozwoju małego dziecka oparte na założeniach podejścia poznawczego oraz humanistycznego. Oznacza to, że traktujemy dziecko jako podmiot, który poznaje siebie i otaczający go świat w sposób aktywny, a wiedza, którą zdobywa wpływa na jego sposób postrzegania świata i zachowanie.
Nasze działania opieramy na solidnych filarach koncepcji humanistycznej, ponieważ z doświadczenia wiemy, że jest to konstruktywna droga wspierania rozwoju zarówno dzieci jak i nas samych. Postrzegamy człowieka jako istotę z natury dobrą, która w sposób konstruktywny dąży do samorealizacji, a motorem jej działań jest wewnętrzna motywacja. Działania destruktywne człowieka wynikają z blokad, które można niwelować umożliwiając mu harmonijny rozwój.
Podczas warsztatów stosujemy głównie metody z obszaru edukacji i rozwoju przez sztukę oraz coachingu. Celem naszych zajęć jest budowanie essay example free twórczych, samodzielnych i zrównoważonych osobowości, które będą maksymalnie przygotowane do wyzwań jakie stawia współczesna rzeczywistość. A przede wszystkim będą gotowe do osiągania sukcesów.

 

 

Metody i formy pracy, które stosujemy w Inkubatorze Inspiracji:

 • Creative! Early English©
 • Sensoplastyka®
 • TKWR™ Trening Kreatywnego Wczesnego Rozwoju™
 • TKR™ Trening Kreatywnego  Rozwoju™
 • Coaching –  metody i techniki wspierania rozwoju osobistego dzieci oraz osób dorosłych
 • Edukacja przez sztukę /plastyka/ teatr/ muzyka/ ruch/ bajka i bajkotworzenie/
 • Podejście do wspierania rozwoju dzieci oparte na empatii i uważności
 • Metody komunikacji opartej na empatii
 • Edukacja ekologiczna – upcykling
 • Muzyczne techniki relaksacyjne
 • Kreatywne improwizacje muzyczne
 • Techniki multimedialne /foto/video/